Skip to main content

Paraffine, flessenpost, onderzoeksmateriaal, My Little Pony’s, granulaatkorrels en nog veel meer. Het jaarlijkse onderzoek naar zwerfaval in de…

Read more

De rietproef in het Lauwersmeer, waarbij het waterpeil in het meer tijdelijk wordt verhoogd, kan voorlopig nog niet van start gaan. Vanwege de…

Read more

Christine Wijshake en Marre Walter worden per 1 maart 2020 benoemd als respectievelijk directeur Bestuur en directeur Beheer van de Beheerautoriteit…

Read more

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari wordt de werkconferentie Community Plasticvrije Waddenzee georganiseerd op Terschelling.

Read more

Onderzoekbureau Dialogic heeft in opdracht van de Waddenacademie de stand van zaken in kaart gebracht met betrekking tot de kennishuishouding van het…

Read more

De schutsluis in Den Oever, die de verbinding vormt tussen het IJsselmeer en de Waddenzee, wordt eind dit jaar voor een periode van zes maanden…

Read more

Het Waddenfonds geeft zes kleinschalige projecten een subsidie van in totaal € 245.000,-- Het gaat om initiatieven en evenementen die de leefbaarheid…

Read more

In het digitale jaarverslag Wad Veerkrachtig! 2019 blikt het Programma Rijke Waddenzee (PRW) terug op het afgelopen jaar. Op 1 maart startte het…

Read more

De Waddenacademie organiseert op 19 mei 2020 in Hornhuizen samen met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad, Provincie Groningen en Visit Wadden…

Read more

door Jouke van Dijk bij het NIVON in Groningen

Read more

Actueel

WadWeten: Hondenbacterie doodt bruinvissen

Uit onderzoek blijkt dat sommige gestrande buinvissen zijn gestorven aan een infectie veroorzaakt door de beet van een grijze zeehond. De bacterie is ook voor mensen niet ongevaarlijk.

Website Eems-Dollard: versterking natuur, economie en leefbaarheid

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Eén van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen. Een plek waar industrie en natuur prima samen kunnen gaan, mits er een goed evenwicht is. Dat is nu niet het geval: het gaat niet goed met de Eems-Dollard. Daarom slaan overheden, bedrijven en natuurorganisaties de handen ineen om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken.

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Eilanders zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie. Ze wonen op bijzondere plekken in een omgeving vol natuurschoon. Maar er zijn op de eilanden de nodige uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. Met een documentaire wordt die problematiek in beeld gebracht.

Handige website watersporters en beroepsvaart

Op de website www.waddendata.nl zijn flink wat gegevens bij elkaar gebracht die van nut kunnen zijn voor watersporters en de beroepsvaart. Er zijn per locatie realtime data beschikbaar over onder meer waterstanden, getijdenvoorspellingen, golfhoogtes en zicht.

Kamerbrief één beheerautoriteit Waddenzee

Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de te vormen Beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar, waaronder de Wadden(zee). Meer informatie.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:

Opinie: Stop met het tuinieren in de Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Eelke Folmer, ecoloog en lid Young Wadden Academy. Menselijk ingrijpen heeft veel invloed op de natuur in de Waddenzee. Projecten voor herstel moeten biodiversiteitsverlies opvangen. De praktijk laat echter zien dat dit lang niet altijd is te sturen.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.