WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Vanaf het voorjaar van 2012 werkt ook Ecomare mee aan deze artikelenreeks.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door een wetenschappelijk medewerker van de Waddenacademie, de Waddenvereniging en Ecomare.

Ribkwal. Foto: Petra Urbanek (Eigen werk) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Alien ribkwal vindt nieuw thuis in de Waddenzee

De samenstelling van kwalachtige soorten in de Waddenzee is in het laatste decennium veranderd. Sinds 2006 zweeft er een nieuwe aliensoort rond in de waterkolom: de Amerikaanse ribkwal. Vergeleken met inheemse soorten kan deze stofzuiger enorm effectief foerageren en piekt het in aantallen op het moment wanneer de inheemse soorten in aantallen afneemt. Hiermee verovert de Amerikaanse ribkwal een nog ongebruikte niche in de Waddenzee. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie. 

Een aangespoeld karkas van een bruinvis op het strand van Terschelling. Foto: Henk Postma

PCB’s in moedermelk bruinvissen

Door: Hans Revier
Datum: 16 februari 2017

De laatste decennia is het aantal bruinvissen dat dood of levend op de Nederlandse stranden aanspoelt sterk gestegen. Uit chemische analyses van volwassen, jongen en ongeboren dieren blijkt dat de vetweefsels hoge concentraties gifstoffen bevatten. PCB’s en vlamvertragers worden al via de moedermelk aan pasgeboren dieren doorgegeven.  Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie

Zeepokken. Bron: Wikimedia

Japanse oesters kunnen aanwas van zeepokken beperken

Door: Tim van Oijen
Datum: 9 februari 2017

De Japanse oester is een invasieve soort die over de hele Waddenzee in grote aantallen voorkomt. Uit een Ierse veldstudie blijkt dat oesters effect hebben op vestiging en overleving van zeepokkenbroed. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Kokkel. Bron: Saxifraga - Jan van der Straaten

Kalkkristallen verklappen de watertemperatuur

Door: Jessica Schop
Datum: 2 februari 2017

Een kokkelschelp heeft, net als die van andere schelpdieren, groeiringen waarmee je o.a. de leeftijd kan bepalen. Als men verder inzoomt totdat de kalkkristallen van de schelp zichtbaar worden, kan men ook de watertemperatuur uit een bepaalde periode achterhalen. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Prokelisia marginata op Spartina anglica (Engels slijkgras): een brachypteer exemplaar. Bron: http://www.vliz.be/wiki/Slijkgrascicade

Een nieuwe cicade op het slijkgras

Door: Hans Revier
Datum: 26 januari 2017

Sommige insectensoorten komen uitsluitend voor op een en dezelfde plant. Het in Nederland vanaf 1924 op kwelders aangeplante Engels slijkgras blijkt de waardplant te zijn voor een uit Amerika afkomstige spoorcicade. Deze kleine insectensoort is bezig met een snelle opmars langs de Noord-Europese kusten. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Paleogeografische kaarten met een reconstructie van de geografie van Noord-Nederland in 500 v. Chr. (boven) en 800 n. Chr. (onder). De blauwe cirkel in de onderste kaart geeft de locatie van de Lauwerszee aan. Bron: Vos en De Vries (2013).

De zee neemt, de zee geeft

Door: Tim van Oijen
Datum: 19 januari 2017

In het laat Holoceen, vanaf zo’n tweeduizend jaar geleden, traden op veel plekken langs de Nederlandse kust zee-inbraken op. De zee drong hier het land binnen en vormde nieuwe watersystemen, zoals de Lauwerszee. Aardwetenschappers laten met reconstructies van het landschap in het verleden zien dat de geologische voorgeschiedenis van de getroffen gebieden van grote invloed was op het verloop van de zee-inbraken. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Een nieuwsgierige grijze zeehond. (Pomeroy et. al 2015)

Drone en zeehond bijten elkaar

Door: Jessica Schop
Datum: 12 januari 2017

Met nieuwe technologieën, zoals de drone, kunnen onderzoekers steeds dichterbij bruinvissen en zeehonden komen. Voorzichtigheid is wel vereist omdat de effecten op de dieren nog niet volledig bekend zijn. Het geluid van drones die boven het water vliegen lijkt weinig effect te kunnen hebben op zeezoogdieren onder water. Zeehonden die op zandbanken liggen kunnen er wel last van hebben. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.