WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Jessica Schop.

Foto: Henk Postma

Mosselen en oesters: landschapsarchitecten van de Waddenzee

Door: Hans Revier
Datum: 13 juli 2017

Droogvallende mosselbanken en oesterriffen zijn van groot belang voor allerlei planten en dieren die in de Waddenzee leven. Onderzoek met behulp van remote sensing-technieken stelde vast dat onder invloed van deze schelpdieren ook het waddenlandschap in de omgeving van de banken en riffen verandert. Mosselen en oesters: landschapsarchitecten van de Waddenzee. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie

 Japanse mossel. Foto: Loh Kok Sheng

Japanse mossel: California nightmarin

Door: Tim van Oijen
Datum: 6 juli 2017

In het ballastwater van drie schepen in de Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn sporen van uitheemse organismen aangetroffen. Hiervan waren zes soorten nog niet eerder in Nederlandse wateren waargenomen, waaronder de Japanse mossel. Deze soort heeft zich vanuit de Stille Oceaan over de hele wereld verspreid met vaak negatieve gevolgen voor het lokale ecosysteem, zoals in Californië. Een dier om buiten de deur te willen houden. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Opgeviste tweekoppige bruinvis. Foto: Henk Tanis, via Kompanje et al. (2017)

Tweekoppige bruinvis opgevist

Door: Jessica Schop
Datum: 29 juni 2017

Er bestaan veel bijzondere dieren in de natuur, maar soms maakt de natuur een ‘vergissing’ waardoor een wel heel bijzonder creatuur ontstaat. Zo vonden Noordzeevissers eind mei een bruinvis met twee koppen in hun visnet. Dit was de allereerste vondst van een Siamese bruinvistweeling wereldwijd. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Zeeannemoon op een mossel. Foto: Waddenvereniging

Hoe (soorten)rijk zijn Noordzee en Waddenzee?

Door: Hans Revier
Datum: 22 juni 2017

In de Nederlandse zoute en brakke wateren komen ruim 1900 verschillende soorten meercellige organismen voor. Acht procent daarvan zijn exoten: door menselijk handelen ingevoerde soorten uit andere delen van de wereld. Dit hebben onderzoekers vastgesteld bij het opstellen van de soortenlijst van de Nederlandse Noordzee. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Droge berekeningen

Door: Tim van Oijen
Datum: 15 juni 2017

Valt de Waddenzee in de toekomst nog wel droog met een steeds verder stijgende zeespiegel? Eerst maar eens zo precies mogelijk weten hoe lang en waar het nu droogvalt. Wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) vergeleken twee methoden op de snelheid en accuratesse waarmee ze dit voor het gehele wad bepalen. Ze creëerden vervolgens een derde methode die het beste van twee werelden verenigt. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Grijze zeehond in de rui. Foto: Saxifraga-Bart Vastenhouw

Duizenden grijze zeehonden verliezen hun haar in de Waddenzee

Ieder jaar in april is het voor de grijze zeehonden in de Waddenzee tijd om voor een langere periode op een zandbank te liggen. Ze zoeken een lekker hoog plekje op, dat met hoogwater niet onderloopt . Het is tijd voor de rui. Het is ook tijd voor onderzoekers om boven de Waddenzee te vliegen om de vele dieren te tellen. De timing van de rui verschilt van jaar op jaar, dus is het een uitdaging om het goede moment te kiezen om de lucht in te gaan. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Ensis directus. Bron: Wikimedia

Amerikaanse zwaardschede beïnvloedt slibhuishouding

Door: Hans Revier
Datum: 1 juni 2017

In relatief korte tijd heeft de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) de Nederlandse kustwateren weten te koloniseren. Deze in de zeebodem levende tweekleppige schelpdiersoort is nu zeer algemeen en vormt een belangrijke voedselbron voor vissen en vogels. Uit experimenteel onderzoek voor de kust van Noord-Holland blijkt dat de soort ook in staat is de sedimentsamenstelling in de kustzone te beïnvloeden. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.