WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Jessica Schop.

Kanoet. Foto: Marcel van Kammen

Hoe kanoeten-gewoontes in Europa en Afrika verschillen

Door: Jessica Schop
Datum: 18 mei 2017

Kanoeten zijn strandlopers die in de zomer broeden, en in de winter naar het zuiden trekken om hun buik rond te eten. Twee ondersoorten, de Groenlandse en de Siberische kanoet, zijn nauw aan elkaar verwant. Toch verschillen ze in dieet en gewoontes. Zo verzamelt de Groenlandse ondersoort zijn eten in teamverband, terwijl de Siberische soort veel individualistischer is. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Grazende paarden op de kwelder. Foto: Henk Postma

Kuddegedrag op de kwelders

Door: Hans Revier
Datum: 11 mei 2017

Sinds mensenheugenis graast vee op de kwelders van het waddengebied. De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar het effect van deze begrazing op de natuurwaarden en welke rol dit kan spelen in het natuurbeheer. Recentelijk zijn in dit verband de verschillen in gedrag tussen op de kwelders grazende paarden en koeien onderzocht.Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

De onderzoekers aan het werk op het Wad bij Schiermonnikoog. Foto Friederike Engel

Omgeving mosselbank is Walhalla voor bodemalgen

Door: Tim van Oijen
Datum: 4 mei 2017

Op de wadbodem vormt zich aan het begin van het voorjaar een bruinig laagje dat voor een groot deel uit eencellige kiezelwieren bestaat. Deze vormen de basis van de voedselketen van het wad. Onderzoek heeft bevestigd dat de aanwezigheid van mosselbanken een positief effect op de groei van deze algen heeft, tot honderden meters bij de banken vandaan. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Scholekster met kuiken. Foto: Marcel van Kammen

Scholeksterkuikens sterker door goede nestelplaats

Door: Jessica Schop
Datum: 28 april 2017

Scholeksters zijn territoriale vogels en verdedigen hun gebieden gretig. Hun nestelterritorium hebben ze het liefst zo dicht mogelijk bij het andere territorium waar ze hun voedsel verzamelen. Op het moment dat de vogels gaan nestelen is de afstand tot het foerageergebied van belang om de nakomelingen een zo goed mogelijke start te geven. De scholeksters die verder van de hoogwaterlijn af nestelen, worden gedwongen om verder op het wad te foerageren en zijn daarom langer onderweg. Daardoor moeten de kuikens langer wachten op hun voedsel. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Detail van een kaart van hoogstwaarschijnlijk Jan van Scorel uit 1552 met in het midden het verdwenen Texelse dorp de Westen en rechts Den Hoorn. Bron: Algemeen Rijksarchief.

De ondergestoven dorpen van de Waddeneilanden

Door: Tim van Oijen
Datum: 20 april 2017

Op Ameland liggen tegenwoordig vier dorpen: Nes, Ballum, Hollum en Buren. Eeuwen geleden waren er nog drie: Sier, Swartwoude en Oerd. Het ligt voor de hand te denken dat deze door de zee verzwolgen zijn, maar dat is niet het geval. Oprukkende jonge duinen lieten de dorpen zandhappen. Ook op andere Waddeneilanden verdwenen huizen onder het zand. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Gewone zeehonden lijken stille dieren, maar de mannetjes kunnen aardig wat geluid produceren. Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis

Gewone zeehonden: herrieschoppers

Door: Jessica Schop
Datum 13 april 2017

De gewone zeehond lijkt een heel stil dier: het maakt zelden geluid. Tijdens de paringsperiode is dat tijdelijk anders: dan maken de mannetjes brullende geluiden om hiermee hun territorium af te bakenen, vrouwtjes te lokken, of beide. Deense onderzoekers hebben geluisterd naar de herrieschoppers in het Deense Waddengebied, fjorden in het noorden van Denemarken en in het zuiden van zweden. De zeehonden blijken per locatie verschillende brulgeluiden te produceren. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.