WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Vanaf het voorjaar van 2012 werkt ook Ecomare mee aan deze artikelenreeks.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door een wetenschappelijk medewerker van de Waddenacademie, de Waddenvereniging en Ecomare.

Detail van een kaart van hoogstwaarschijnlijk Jan van Scorel uit 1552 met in het midden het verdwenen Texelse dorp de Westen en rechts Den Hoorn. Bron: Algemeen Rijksarchief.

De ondergestoven dorpen van de Waddeneilanden

Door: Tim van Oijen
Datum: 20 april 2017

Op Ameland liggen tegenwoordig vier dorpen: Nes, Ballum, Hollum en Buren. Eeuwen geleden waren er nog drie: Sier, Swartwoude en Oerd. Het ligt voor de hand te denken dat deze door de zee verzwolgen zijn, maar dat is niet het geval. Oprukkende jonge duinen lieten de dorpen zandhappen. Ook op andere Waddeneilanden verdwenen huizen onder het zand. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Gewone zeehonden lijken stille dieren, maar de mannetjes kunnen aardig wat geluid produceren. Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis

Gewone zeehonden: herrieschoppers

Door: Jessica Schop
Datum 13 april 2017

De gewone zeehond lijkt een heel stil dier: het maakt zelden geluid. Tijdens de paringsperiode is dat tijdelijk anders: dan maken de mannetjes brullende geluiden om hiermee hun territorium af te bakenen, vrouwtjes te lokken, of beide. Deense onderzoekers hebben geluisterd naar de herrieschoppers in het Deense Waddengebied, fjorden in het noorden van Denemarken en in het zuiden van zweden. De zeehonden blijken per locatie verschillende brulgeluiden te produceren. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie

De parasiet Mytilicola intestinalis in een blauwe mossel. Bron: Marco Faasse (www.acteon.nl)

Japanse oester kwam niet met lege handen aan

Door: Jessica Schop
Datum: 6 april 2017

Soorten die geïntroduceerd worden in een ecosysteem kunnen indirect gevolgen met zich meebrengen voor de inheemse fauna. Zo heeft de Japanse oester met zijn introductie een nieuwe parasiet met zich mee gebracht. Dit parasitaire roeipootkreeftje heeft ondertussen goed huisgehouden en is tegenwoordig ook te vinden in mosselen, kokkels en nonnetjes. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Grazende koeien in de kwelder bij Noorderleeg. Foto: Henk Postma

Landbouw op de kwelders

Door: Hans Revier
Datum: 30 maart 2017

Kwelders vormen de gouden rand van de Waddenzee. Waar ze nu vooral als natuurgebied, met her en der wat grazend vee, worden beheerd, gebruikten de eerste bewoners deze gebieden zeer intensief. Archeobotanisch onderzoek in en op de terpen geeft een beeld van de plantensoorten die de terpbewoners er in vroeger tijden verbouwden. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Zeetong. Foto: Hans Hillewaart, wikimedia

De favoriete zandbak van de tong

Door: Hans Revier
Datum: 23 maart 2017

De ondiepe delen van de Nederlandse kust, zoals de Waddenzee, vormen een belangrijke kinderkamer voor opgroeiende platvissen. Om stranden en duinen te onderhouden maakt men meer en meer gebruik van zandsuppleties. Het zand dat opgespoten wordt kan van invloed zijn op deze kinderkamerfunctie. Daarom bestudeerde men in het laboratorium welk soort zand jonge tong prefereert. Fijn zand is duidelijk favoriet. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.