WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Jessica Schop.

Zeeannemoon op een mossel. Foto: Waddenvereniging

Hoe (soorten)rijk zijn Noordzee en Waddenzee?

Door: Hans Revier
Datum: 22 juni 2017

In de Nederlandse zoute en brakke wateren komen ruim 1900 verschillende soorten meercellige organismen voor. Acht procent daarvan zijn exoten: door menselijk handelen ingevoerde soorten uit andere delen van de wereld. Dit hebben onderzoekers vastgesteld bij het opstellen van de soortenlijst van de Nederlandse Noordzee. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Droge berekeningen

Door: Tim van Oijen
Datum: 15 juni 2017

Valt de Waddenzee in de toekomst nog wel droog met een steeds verder stijgende zeespiegel? Eerst maar eens zo precies mogelijk weten hoe lang en waar het nu droogvalt. Wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) vergeleken twee methoden op de snelheid en accuratesse waarmee ze dit voor het gehele wad bepalen. Ze creëerden vervolgens een derde methode die het beste van twee werelden verenigt. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Grijze zeehond in de rui. Foto: Saxifraga-Bart Vastenhouw

Duizenden grijze zeehonden verliezen hun haar in de Waddenzee

Ieder jaar in april is het voor de grijze zeehonden in de Waddenzee tijd om voor een langere periode op een zandbank te liggen. Ze zoeken een lekker hoog plekje op, dat met hoogwater niet onderloopt . Het is tijd voor de rui. Het is ook tijd voor onderzoekers om boven de Waddenzee te vliegen om de vele dieren te tellen. De timing van de rui verschilt van jaar op jaar, dus is het een uitdaging om het goede moment te kiezen om de lucht in te gaan. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Ensis directus. Bron: Wikimedia

Amerikaanse zwaardschede beïnvloedt slibhuishouding

Door: Hans Revier
Datum: 1 juni 2017

In relatief korte tijd heeft de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) de Nederlandse kustwateren weten te koloniseren. Deze in de zeebodem levende tweekleppige schelpdiersoort is nu zeer algemeen en vormt een belangrijke voedselbron voor vissen en vogels. Uit experimenteel onderzoek voor de kust van Noord-Holland blijkt dat de soort ook in staat is de sedimentsamenstelling in de kustzone te beïnvloeden. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Kanoet. Foto: Marcel van Kammen

Hoe kanoeten-gewoontes in Europa en Afrika verschillen

Door: Jessica Schop
Datum: 18 mei 2017

Kanoeten zijn strandlopers die in de zomer broeden, en in de winter naar het zuiden trekken om hun buik rond te eten. Twee ondersoorten, de Groenlandse en de Siberische kanoet, zijn nauw aan elkaar verwant. Toch verschillen ze in dieet en gewoontes. Zo verzamelt de Groenlandse ondersoort zijn eten in teamverband, terwijl de Siberische soort veel individualistischer is. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Grazende paarden op de kwelder. Foto: Henk Postma

Kuddegedrag op de kwelders

Door: Hans Revier
Datum: 11 mei 2017

Sinds mensenheugenis graast vee op de kwelders van het waddengebied. De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar het effect van deze begrazing op de natuurwaarden en welke rol dit kan spelen in het natuurbeheer. Recentelijk zijn in dit verband de verschillen in gedrag tussen op de kwelders grazende paarden en koeien onderzocht.Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

De onderzoekers aan het werk op het Wad bij Schiermonnikoog. Foto Friederike Engel

Omgeving mosselbank is Walhalla voor bodemalgen

Door: Tim van Oijen
Datum: 4 mei 2017

Op de wadbodem vormt zich aan het begin van het voorjaar een bruinig laagje dat voor een groot deel uit eencellige kiezelwieren bestaat. Deze vormen de basis van de voedselketen van het wad. Onderzoek heeft bevestigd dat de aanwezigheid van mosselbanken een positief effect op de groei van deze algen heeft, tot honderden meters bij de banken vandaan. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.