Skip to main content
Gebiedsagenda Wadden 2050

Waarom een gebiedsagenda?

Waarom een gebiedsagenda?

In 2019 eindigt de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee (voorheen PKB). Daarom gaan Rijk en regio met elkaar aan de slag voor een duurzame invulling van de verschillende uitdagingen in het Waddengebied als het gaat om ecologie, havens, economie, duurzame energie, visserij, werkgelegenheid, ruimtegebruik, bereikbaarheid en meer. Een unieke kans om gezamenlijk input te leveren voor het toekomstig beleid!

Denk mee in het Werkatelier

Op 23 november organiseert het projectteam Gebiedsagenda Wadden 2050 een werkatelier voor beleidmakers van overheden en belangenorganisaties om samen vorm te geven aan de contouren van nieuw Waddenbeleid met, voor en door de regio. Een dag die draait om ambitie, potentie, opgaven en mogelijke maatregelen van rijk en regio samen. En hoe deze zijn te vertalen naar haalbare strategieën voor toekomstig beleid.

 

Programma en aanmelden

Wie doet wat voor het Wad?

Wie doet wat voor het Wad?

De Gebiedsagenda Wadden 2050 is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio. Betrokken partijen zijn: Provincies (Friesland, Groningen, Noord-Holland), Visserij, Coalitie Wadden Natuurlijk, Waddenkust-gemeenten, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, Raad van Advies Waddenzeehavens, Regiecollege Waddengebied, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.