Skip to main content
20.01.2017 09:00

Gezamenlijke kennis helpt conflicten in Waddengebied beheersen

De Nederlandse Waddenkust is een uniek natuurgebied, dat sinds de zestiger jaren steeds sterker...


Cat: Onderzoek en Monitoring
19.01.2017 09:14

Vuurtoren Texel dicht voor onderhoud

In en rond de vuurtoren van Texel worden tussen 23 januari en 3 februari onderhoudswerkzaamheden...


Cat: Overig, Recreatie
17.01.2017 11:14

Kunststofsteiger voor strandgasten Harlingen

Via een kunststofsteiger moeten strandgasten vanaf komend zomerseizoen schoon en prettig het water...


Cat: Overheid, Recreatie
17.01.2017 09:30

Eerste van twaalf sterrenhutten komt bij zeedijk Het Bildt

Bij Zwarte Haan, bij Sint-Anne op het Bildt, komt de eerste van twaalf sterren-uitkijk-punten van...


Cat: Natuur en Landschap, Overig
16.01.2017 09:40

Bijzondere vogeltelling van Waddenzee tot Zuid-Afrika

LEEUWARDEN – Is de Waddenzee nog steeds een zwakke schakel voor wadvogels? Dat is één van de vragen...


Cat: Natuur en Landschap, Onderzoek en Monitoring, Overig
11.01.2017 16:14

Rijkswaterstaat treft maatregelen voor hoogwater

Rijkswaterstaat geeft waarschuwingen uit voor verhoogde waterstanden vanwege de storm die vanaf...


10.01.2017 10:20

Kansenkaart Randen van het Wad gelanceerd

Het Programma Rijke Waddenzee heeft een nieuwe kansenkaart uitgebracht voor de Randen van het Wad....


Cat: Natuur en Landschap, Overheid, Overig, Recreatie, Sociaal-economisch
09.01.2017 09:40

Gevonden ei hondshaai komt uit

Het ei met een levend embryo van een hondshaai dat in augustus op het strand van Schiermonnikoog...


Cat: Natuur en Landschap, Overig

DelfSail 2016

29 juni t/m 3 juli

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat in 2016 de zesde editie van DelfSail van start. DelfSail, het andere...

Lees meer

The Wadden Sea – Still a reliable hub for migratory birds? The Wadden Sea World Heritage’s global responsibility.

Lees meer

17th Symposium Waddenacademie

Lees meer

Actueel

Paleogeografische kaarten met een reconstructie van de geografie van Noord-Nederland in 500 v. Chr. (boven) en 800 n. Chr. (onder). De blauwe cirkel in de onderste kaart geeft de locatie van de Lauwerszee aan. Bron: Vos en De Vries (2013).

WadWeten: De zee neemt, de zee geeft

In het laat Holoceen, vanaf zo’n tweeduizend jaar geleden, traden op veel plekken langs de Nederlandse kust zee-inbraken op. De zee drong hier het land binnen en vormde nieuwe watersystemen, zoals de Lauwerszee.

2e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder. Een concreet voorbeeld van voortgang is de publicatie ‘Wadden in Beeld’. RCW-voorzitter Bas Eenhoorn schreef hierover een blog.

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. De papieren versie is op 24 maart aangeboden aan de Tweede kamer, de digitale versie met links naar onder meer het bronnendocument is beschikbaar op deze website.

Vergunningenregister Waddenzee

Op basis van afspraken in het Regie College Waddengebied (RCW) wordt gewerkt aan een vergunningenregister Waddenzee. Inmiddels is de vergunningenlijst gestructureerd naar de van toepassing zijnde wetten.

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Sinds kort is via Tresoar op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee. Op 15 oktober j.l werd via het symposium Wadden op de kaart het officiële startschot gegeven.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Natuureffecten van vertroebeling door bodemwerk in de Waddenzee zijn niet groot

Van waddenslib kun je erg smerig worden. Toch hoort slib van nature bij de Waddenzee. Voor een ecosysteem is slib ook helemaal niet vies, het is zelfs belangrijk voor de natuur. Maar ook hier geldt: teveel is niet goed.
Omdat mensen de hoeveelheid slib in het water beïnvloeden heeft Rijkswaterstaat aan Deltares en Wageningen Marine Research gevraagd de gevolgen van die beïnvloeding voor de natuur te onderzoeken. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat activiteiten zoals baggeren, verspreiden van baggerslib en bodemberoerende visserij, lokaal effect hebben op de helderheid van het water en de bodemsamenstelling. Echter, voor de Waddenzee als geheel zijn deze effecten vrij klein, zeker in vergelijking met wat de natuurlijke getijstroming en de golven teweeg brengen.

Auteur Luca van Duuren is senior onderzoeker bij Deltares, het instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website