Skip to main content
14.11.2017 18:52

Dode dwergvinvis geborgen

De TX27 zag vanmiddag een groot kadaver drijven bij de Stuifdijk: een walvis. In zo’n geval...


Cat: Natuur en Landschap
13.11.2017 07:52

Informatiebijeenkomsten nieuwe subsidieregeling Waddenfonds

Het Waddenfonds organiseert drie informatiebijeenkomsten over de nieuwe subsidieregeling, waarvoor...


Cat: Algemeen
10.11.2017 08:52

Aantal zeehonden op wad nadert limiet

HARLINGEN - Het aantal zeehondenpups in de Waddenzee is in veertig jaar niet zo hoog geweest als...


Cat: Onderzoek en Monitoring
09.11.2017 13:52

Deltaprogramma: Film over totstandkoming duurzame en veilige delta

Op vele plekken in Nederland, ook in het noorden en het Waddengebied, worden maatregelen uitgewerkt...


Cat: Veiligheid
08.11.2017 12:52

Meting getijdegeul Vierhuizergat

In de maand november wordt in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat...


Cat: Onderzoek en Monitoring
07.11.2017 07:52

Veerboottickets voorlopig vrijgesteld van btw

Mensen die per veerboot een Waddeneiland bezoeken, hoeven de komende tijd niet te vrezen dat de...


Cat: Sociaal-economisch
06.11.2017 09:52

Natuurmonumenten start herinrichting De Bol

De firma Oosterhuis uit Nijeveen start de komende week met de inrichtingswerkzaamheden van...


Cat: Natuur en Landschap
03.11.2017 09:52

Delfzijl wil onderzoek naar vervanging zeesluizen

De gemeente Delfzijl wil samen met de provincie, de waterschappen, Groningen Seaports en Het...


Cat: Verkeer en Vervoer
Geen nieuws beschikbaar.

Actueel

De jachthaven van Terschelling. Foto: Henk Postma

WadWeten: Exoten en de recreatievaart

Uit inventariserend onderzoek blijkt dat de jachthavens in de westelijke Waddenzee ware hotspots voor exoten zijn

Gezamenlijke actie tegen zwerfafval Rottums

De vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat hebben woensdag 25 oktober Rottumeroog ontdaan van de laatste resten zwerfafval. Rijkswaterstaat en Stichting Noordzee hebben hen vergezeld om te onderzoeken wat voor soort zwerfafval wordt aangetroffen. Doel is om samen met Staatsbosbeheer en de Waddenunit van Economische Zaken de komende jaren kennis op te bouwen over de verschillende soorten zwerfafval in de Waddenzee. Deze eerste inventarisatie was nadrukkelijk als pilot bedoeld om ook de verschillen tussen de Noordzee- en Waddenzeekant van het eiland in beeld te brengen. Voorlopig viel op dat er veel pluis van visnetten, plastic flessen, ballonnen en scheepsafval is aangetroffen. Echte verschillen tussen en Waddenzee en Noordzeestranden zijn nog niet aangetroffen.

Hopelijk levert een blijvende samenwerking uiteindelijk voldoende beeld op om afspraken met de betreffende sectoren en gebruikersgroepen te maken om de vervuiling te verminderen.

Aanbieding rapport Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland

Rapport Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland

Het rapport Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland  is op 14 september door Jaap de Vlas (voorzitter begeleidingscommissie bodemdaling Ameland) aangeboden aan Henk de Vries (directeur It Fryske Gea), Piet IJnsen (loco-burgemeester Ameland) en Ante Frens (adjunct- directeur NAM).
De pdf's van de rapporten zijn hier te vinden.

Jaarrapportage Wadden in Beeld 2016 beschikbaar

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied.

De publicatie (9 Mb, met links naar de brondocumenten) biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van levende natuur, het beheer en het gebruik van werelderfgoed Waddenzee over het jaar 2016.

Kabinetsreactie op rapport bodemdaling en gaswinning Waddenvereniging

De Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken, sturen in een kamerbrief een kabinetsreactie op het in opdracht van de Waddenvereniging opgestelde rapport "De toekomst van de Waddenzee, Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem"

De kamerbrief

Rapport Risico- en verkeersanalyse Waddenzee

In 2016 is door MARIN een risico- en verkeersanalyse Waddenzee opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland. De conclusies concentreren zich met name op de gebieden van verkeersintensiteit, het soort (gevaarlijke) stoffen, en een ongevallenanalyse. Zo is bijvoorbeeld In de periode 2009 – 2015 is een dalende trend in het aantal ongevallen waar te nemen.

Rapport en conclusies op hoofdlijnen

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’  is een zoekterm die op de website ingetoetst kan worden. De data en kaarten variëren in onderwerpen bijvoorbeeld van natura 2000-gebieden, ecologische gegevens, historische dieptegevens tot mosselzaadinvanginstallaties.

De gegevens worden verzameld als open data. Nog niet voor alle onderwerpen en deelgebieden zijn kaarten beschikbaar. Wel zijn vaak voor specialisten data downloadbaar.

Instructie en introductie

De verzameling gegevens over de Waddenzee

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Schop in Waddengebied; bezint eer ge begint

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Martin Baptist, marien ecoloog bij Wageningen Marine Research.

Op  de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website